ADRG W36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei Polytrauma

MDC: 21A

DRGs dieser ADRG
Code Begleittext
W36A Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1380 Aufwandspunkte bei Polytrauma
W36B Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 und < 1177 / 1381 Aufwandspunkte bei Polytrauma